Промоции

Created jtemplate joomla templates

Най-продавани

Created jtemplate joomla templates

Нови продукти

Created jtemplate joomla templates

Бюлетин

Как и защо да стана дистрибутор на АкваСорс ?

Как да стана дистрибутор на АкваСорс Регистрацията като дистрибутор дава няколко основни предимства:

 • Купувате с отстъпка до 30% продуктите на фирмата .
 • Възможност да печелите през свободното си време
 • Можете да изградите свой бизнес, с мрежа от дистрибутори в следните държави: всички страни членки на ЕС, Русия, Хърватска, Македония, Гърция и Австралия.
 • Редовни специални промоции за дистрибутор от АкваСорс
 • Възпозлвате се от опита на своя спонсор при избор на подходящи продукти и  изграждане на свой бизнес.
 • Обучения и презентации, организирани редовно от АкваСорс.
 • Договорът за дистрибуторство не Ви задължава да покривате обеми от продажби или да купувате продукти за да бъдете дистирбутор.
 • Единствения Ви ангажимент е да имате поне една поръчка на продукти през годината, която може да е и за лично ползване, а ако желаете да продавате на клиенти да е по цени утвърдени от АкваСорс ЕООД и да спазвате моралния кодекс на фирмата.
 • Договорът е със срок 1 година, след което може да бъде подновен и е валиден за страните, в които АкваСорс има изградено представителство.
 • Като независим дитрибутор Вие получавате личен дистрибуторски номер, чрез който пазарувате директно от АкваСорс с отстъпка, продавате продуктите на клиенти и регистрирате нови дистрибутори, като така развивате собствена дистрибуторска мрежа. Получавате и собстена страница в сайта на АкваСорс, където можете да следите Вашите продажби, Структурата на Вашата дистрибуторска мрежа
 • В случай,че желаете да се регистрирате като дистрибутор следвайте стъпките по-долу или се свържете с мен.

 

За да бъдете регистриран като независим дистрибутор на „АкваСорс“ ЕООД е необходимо да бъдете български гражданин или чужденец със статут на постоянно пребиваващ в България с ЕНЧ.

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК !!!

 

Формата се попълва директно като с червено са отбелязани задължителните за попълване полета:

 • Данни за дистрибутора – име, презиме, фамилия, ЕГН, община, град/село, пощенски адрес телефон, e-mail.
 • Данни на спонсора – име, презиме,
 • Дистрибуторски номер на спонсора.

Необходимо е да се заплати таксата за регистрация в размер на 70.00 лв., както и транспортните разходи – 5,20 лв. или общо сумата от 75,20 лв. Заплащането може да стане чрез:

 • С Банкова карта – в този случай се отваря прозорец, в който да попълните данните на банковата си карта.
 • еРау (чрез регистрация или с кредитна/дебитна карта)
 • офис на EasyPay (получател „АкваСорс“ ЕООД с КИН 7622194614 и основание за плащане "Код за плащане")
 • По банков път по една от трите сметки на фирмата (получател „АкваСорс“ ЕООД и основание за плащане „Код за плащане" или „Номер на заявка):
  • Българска пощенска банка: IBAN BG22BPBI79401046719901; BIC код: BPBIBGSF
  • Първа инвестиционна банка: IBAN BG42FINV915010BGN0H3K6; BIC код: FINVBGSF
  • Обединена българска банка: IBAN BG31UBBS80021067192730; BIC код: UBBSBGSF.

 

В случай, че дистрибуторския номер на спонсора е грешен (т.е. няма такъв в нашата база данни, не съответства на името или номерът е блокиран), служител от офиса на „АкваСорс“ ЕООД ще се свърже с потенциалния дистрибутор за уточняване на тази важна информация.

След въвеждане на данните на новия дистрибутор в системата, което става след фактуриране на заплатената такса за регистрация, същият ще получи e-mail, в който се посочва дистрибуторския му номер. В него ще бъде обяснено, че на посочения в договора адрес за кореспонденция е изпратен началния дистрибуторски пакет и два екземпляра от подписан и подпечатан от фирмата договор заедно с адресиран до „АкваСорс“ ЕООД пощенски плик. В този плик е необходимо да се постави един подписан екземпляр от договора с попълнени всички данни за дистрибутора по лична карта и да бъде върнат обратно в 14-дневен срок от датата, посочена в договора под подписа и печата на фирмата. Върху този формуляр подписа на Спонсора не е задължителен!

В случай, че в този 14 дневен срок „АкваСорс“ ЕООД не получи оригиналния подписан договор, в който са попълнени всички данни на дистрибутора по лична карта, то на новия дистрибутор се изпраща e-mail, в който се напомня, че документът не е получен, поради което през този дистрибуторски номер не е възможно да се правят заявки на дистрибуторски цени, нито пък да се регистрират/спонсорират други дистрибутори. Ако формулярът не бъде получен в рамките на 30 дни от датата, отбелязана върху договора, дистрибуторските права ще бъдат автоматично прекратени.

Таксата за регистрация може да бъде възстановена на новия дистрибутор само в случай, че в рамките на 14 дни от подаване на Дистрибуторския договор в офиса се получи писмено заявление, че дистрибутора желае да се откаже от дистрибуторските си права. Сумата в размер на 40.00 лв. ще бъде изплатена по банков път веднага след връщането в офиса на „АкваСорс“ ЕООД на началния дистрибуторски пакет и закупените неразпечатани продукти (ако междувременно са направени заявки) във вид и съдържание, в които са били получен и от дистрибутора, за целта следва да бъде посочена банкова сметка на лицето.

 

ВАЖНО!!! Всички поръчки, изпращани от офиса на „АкваСорс“ ЕООД могат да бъдат доставяни само и единствено на територията на Република България.

 

Данни за спонсора:

Име и фамилия: Галина Бозвелийска

Дистрибуторски номер на спонсора: 50039773

Мобилен телефон: 0889 772457

 

Адрес на Аква Сорс ЕООД

АкваСорс ЕООД
ж.к. Гоце Делчев
ул. Костенски водопад №47,
вх. А, ет. 1, офис 1-2
1404 София

 

Кошница

0 Продукти - 0.00 лв.
Виж кошницата

Търси продукт


Разширено търсене

Продукти

Created jtemplate joomla templates